Over mij

Vanaf mijn 12e jaar was de interesse in het werken met kinderen al sterk aanwezig waardoor ik op vrij jonge leeftijd als nanny werkte bij een groot aantal gezinnen. Op dat moment werd mijn studiekeuze eigenlijk al duidelijk.

Nadat ik mijn VWO had afgerond heb ik enige tijd als au-pair in Engeland gewerkt om mij de Engelse taal meer eigen te maken en vervolgens in september 2004 beter voorbereid aan mijn studie te kunnen beginnen.

Mijn studie Ontwikkelingspsychologie (over de "normale" maar ook de afwijkende ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 21 jaar) die ik aan de Radboud Universiteit in Nijmegen volgde heb ik binnen 4 jaar afgerond. Gedurende deze studie werkte ik wekelijks bij twee gezinnen. In het laatste jaar heb ik als individueel begeleidster gewerkt in een vakantiekamp voor kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum. Tevens liep ik ruim 7 maanden stage onder begeleiding van de orthopedagoge op een school voor speciaal basisonderwijs. Tijdens deze stage verrichtte ik psychologische onderzoeken, voerde ik gesprekken met ouders en onderwijzers en verzorgde ik de verslaglegging. Door middel van deze stage heb ik mijn Basisaantekening Psychodiagnostiek behaald, wat inhoudt dat ik gekwalificeerd ben om psychologische tests af te nemen (zoals intelligentietests en persoonlijkheidstests). Na mijn studie heb ik nog twee vakantiekampen gedraaid met kinderen met ADHD en/of een stoornis uit het autistisch spectrum.

Inmiddels ben ik verhuisd en werk ik ruim een jaar bij Kinderopvang Haarlem waar ik het zeer naar mijn zin heb. Ik ben erg enthousiast en gemotiveerd en geniet ontzettend van het werken met de kinderen.
Nadat een van de moeders van de kinderopvang aangaf dat ze veel baat had bij de adviezen die ik haar had gegeven met betrekking tot haar kinderen en steeds meer ouders mij om tips begonnen te vragen, leek mij dit een goed moment om voor mezelf te beginnen in het bieden van opvoedingsondersteuning. Ik sta dicht bij de kinderen en hun ouders wat maakt dat ik makkelijk benaderbaar ben.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse gekregen in een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek, meldt u zich dan nu aan door middel van het contactformulier.


Patricia van den Broeck.