Werkwijze

Het verloop van het traject zal afhankelijk zijn van de situatie. Om toch een globaal idee te geven van hoe het traject eruit zou kunnen zien, volgt hier een voorbeeld:

  1. Gratis kennismakingsgesprek waarin wordt gekeken of er een positief wederzijds gevoel heerst en behoefte is aan een vervolg

  2. Intakegesprek waarin een beeld wordt gevormd van de vraagstelling

  3. Observatiemoment waarbij er eventueel gebruik wordt gemaakt van een camera

  4. Adviesgesprek nadat de observatie is geanalyseerd

  5. Evaluatiegesprek over de toepassing van de adviezen

  6. Eindgesprek/afronding


De punten 3, 4 en 5 kunnen naar behoefte worden herhaald.

Gedurende het gehele traject zal ik gebruik maken van huisbezoeken, zodat zowel de ouders/verzorgers als de kinderen zich in een vertrouwde omgeving bevinden.

Gezien mijn lidmaatschap bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) zal ik te allen tijde de beroepscode van het NIP hanteren.
Voor meer informatie hierover verwijs ik naar het tabblad NIP algemeen, beroepsethiek op www.psynip.nl.